Төсөл, хөтөлбөрөөр хийгдсэн ажил
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙГ СТАНДАРТЧИЛАХ ТӨСӨЛ
2 ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ ТӨСӨЛ
3 ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН ТӨСӨЛ
4 ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ТӨСӨЛ
5 БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ ТӨСӨЛ
6 ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭ ТӨСӨЛ
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь