Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ 859
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 647
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 543
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 706
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 508
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 596
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ 576
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ 646
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ 471
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ 568
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ 507
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ 535
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ 469
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ 499
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ 609
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 606
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 734
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ 824
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ 480
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 682
21 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 685
22 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ 574
23 2015 оны архивын болон хяналтын 10 дугаар сарын мэдээ 585
24 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 467
25 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 662
26 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ 556
27 2015 оны архивын болон хяналтын 9 дүгээр сарын мэдээ 557
28 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 476
29 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 587
30 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ 612
31 2015 оны архивын болон хяналтын 8 дугаар сарын мэдээ 572
32 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 518
33 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ 594
34 2015 оны архивын болон хяналтын 7 дугаар сарын мэдээ 988
35 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 758
36 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ 947
37 2015 оны архивын болон хяналтын 6 дугаар сарын мэдээ 746
38 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 691
39 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ 660
40 2015 оны архивын болон хяналтын 5 дугаар сарын мэдээ 842
41 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 784
42 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ 916
43 2015 оны архивын болон хяналтын 4 дүгээр сарын мэдээ 947
44 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 793
45 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ 929
46 2015 оны архивын болон хяналтын 3 дугаар сарын мэдээ 1025
47 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 761
48 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ 754
49 2015 ОНЫ АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 890
50 2015 ОНЫ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 774
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь