Cтатистик мэдээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 9-р сарын мэдээ
2 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ
3 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ
4 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ
5 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ
6 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ
7 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 3-р сарын мэдээ
8 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 2-р сарын мэдээ
9 2016 оны Иргэний бүртгэлийн 1-р сарын мэдээ
10 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 8-р сарын мэдээ
11 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 7-р сарын мэдээ
12 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 6-р сарын мэдээ
13 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 5-р сарын мэдээ
14 2016 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 4-р сарын мэдээ
15 2015 оны архивын болон хяналтын 12 дугаар сарын мэдээ
16 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ
17 2015 оны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ
18 2015 оны иргэний улсын бүртгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ
19 2015 оны архивын болон хяналтын 11 дүгээр сарын мэдээ
20 2015 оны эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ
 
Хуудас 5-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь