хүний нөөц
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Огноо Үзсэн
1 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 08, Баасан гариг 37
2 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2018 оны 6-р сарын 04, Даваа гариг 74
3 Чөлөө олгох тухай 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг 330
4 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 333
5 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 241
6 Ажилд томилох тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 286
7 албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 318
8 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 11-р сарын 14, Мягмар гариг 231
9 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 246
10 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 29, Лхагва гариг 304
11 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож, үүргэжлүүлэн ажлуулах тухай 2017 оны 3-р сарын 22, Лхагва гариг 222
12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 270
13 Ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 290
14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017 оны 3-р сарын 16, Пүрэв гариг 220
15 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017 оны 3-р сарын 10, Баасан гариг 333
 
Хуудас 3-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь